Komt mijn identiteitskaart niet overeen?

user avatar

Tijdens onze veiligheidscontrole controleren we of de gegevens op jouw ID overeenkomen met de gegevens die je tijdens de registratie hebt verstrekt.

Als dat niet het geval is, kan je de foutmelding "Mijn identiteitskaart komt niet overeen" ontvangen.

Het is mogelijk dat je tijdens de registratie een ander document hebt gebruikt. In dat geval vragen we je om ons het document te bezorgen dat overeenstemt met de verstrekte persoonsgegevens en het nationale identificatienummer. Zonder deze informatie kunnen we jouw verzoek niet verwerken.

 

We verwijzen naar onze algemene voorwaarden:

Artikel 5 - Registratie

Registratie bij NAPOLEONGAMES is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die wettelijk bevoegd en minstens 18 jaar oud zijn. Inzetten staan open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Het overige aanbod van kansspelen is voorbehouden aan natuurlijke personen van 21 jaar en ouder.

Iedere natuurlijke persoon heeft recht op maximaal 1 Spelersaccount bij NAPOLEONGAMES. Indien NAPOLEONGAMES een redelijk vermoeden heeft of vaststelt dat één enkele natuurlijke persoon direct

of indirect controle heeft over meerdere Spelersaccounts, behoudt NAPOLEONGAMES zich uitdrukkelijk het recht voor om elke Spelersaccount te blokkeren waarvan de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke identificatiegegevens van de natuurlijke persoon, en ook het geld op die account te blokkeren zonder dat de Speler hier enig recht aan kan ontlenen.

De algemene rekening van de speler is strikt persoonlijk, mag niet worden overgedragen aan derden en mag niet door derden worden gebruikt. Elke Speler is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige invoer van zijn/haar gegevens en voor het up-to-date houden ervan. NAPOLEONGAMES behoudt zich het recht voor om de juistheid van de gegevens in alle opzichten te controleren.

 

Voor een geldige registratie moet de volgende procedure worden gevolgd. De Bezoeker is verplicht de volgende informatie in te vullen: Rijksregisternummer, naam en voornaam (zoals vermeld op ID-kaart), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, mobiel telefoonnummer, e- mailadres en bevestiging van e-mailadres, bankrekeningnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

 

De naam, voornaam, Rijksregisternummer en geboortedatum kunnen in principe niet worden gewijzigd, tenzij door de uitdrukkelijke tussenkomst van de Klantenservice.

 

NAPOLEONGAMES behoudt zich eenzijdig het recht voor om het gebruik van een bepaalde gebruikersnaam of een bepaald wachtwoord te verbieden als het deze ongepast of in strijd met de openbare orde of goede zeden acht.

 

In geval van verlies, diefstal of het vergeten van inloggegevens dient de Bezoeker onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice. Na verificatie van de identiteit zal NAPOLEONGAMES alle nodige maatregelen nemen om de Bezoeker opnieuw toegang te verlenen tot zijn/haar account.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 49 van 141